Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.

Fakturační údaje
Technické služby
Chrudim 2000 spol. s r.o.
Sečská 809, Chrudim 3, PSČ 537 01
IČO: 25292081
DIČ: CZ25292081

Provozní doba
Pondělí: 06.00 - 14.30 hodin
Úterý: 06.00 - 14.30 hodin
Středa: 06.00 - 14.30 hodin
Čtvrtek: 06.00 - 14.30 hodin
Pátek: 06.00 - 14.30 hodin
Sobota: zavřeno
Neděle: zavřeno

Kontakt
E-mail: ts@tschrudim.cz
Facebook: TS Chrudim

Společnost působí na trhu komunálních služeb od roku 2000. Prošla řadou organizačních změn a její hlavní působiště spadá do teritoria města Chrudim a přilehlých obcí.

Posláním naší společnosti je starost o čistotu města ve všech jejích aspektech. Spektrum činností je velmi rozsáhlé a není jednoduché všechny činnosti skloubit tak, aby výsledkem naší práce bylo čisté a zdravé město.

V této souvislosti se společnost a její zaměstnanci řídí následujícími zásadami:

  • Naší nejvyšší prioritou je čisté město v každém ročním období. Každou činnost děláme ve firmě proto, abychom naplnili tento cíl, potěšili a uspokojili občana města. Chceme správně předvídat přání a potřeby našich spoluobčanů. Co jsme slíbili, chceme splnit.
  • Za samozřejmé je považováno dodržování platných zákonů a jiných nařízení týkajících se jakosti, ochrany životního prostředí a zdraví.
  • Našim cílem je nejen trvalé zlepšování kvality naší práce, ale i zlepšování péče o životní prostředí, bezpečnosti a ochrany při práci.
  • Chceme minimalizovat jakékoli projevy znečišťování životního prostředí.
  • Snažíme se zohledňovat názory a doporučení občanů města, zaměstnanců a zástupců zainteresovaných stran při přijímání opatření ke zlepšování kvality naší práce.
  • Společnost hodnotí rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
  • Chceme zajistit profesionální úroveň všech činností, které vykonáváme. Chceme mít stabilní kolektiv zaměstnanců spokojených ve své práci.

Souhrn kontaktů osob a pracovišť Technických služeb

Svoz SKO, nebezpečného, velkoobjemového a bioodpadu, přistavení kontejnerů

Vedoucí střediska
Jan Petr
Telefon:+420 469 638 813
Mobil:+420 739 090 920
E-mail: odpady@tschrudim.cz

Administrátor
Jana Chalupová
Mobil:+420 604 950 910

Bio odpad, svoz bioodpadu

Vedoucí střediska
Jan Petr
Telefon:+420 469 638 813
Mobil:+420 739 090 920
E-mail: odpady@tschrudim.cz

Administrátor
Jana Chalupová
Mobil:+420 604 950 910

Sběr tříděného odpadu - provoz sběrného dvora

Vedoucí střediska
Zuzana Buřilová
Telefon:+420 469 630 007
Mobil:+420 734 766 343
E-mail: sbernydvur@tschrudim.cz

Úklid, čištění a zimní údržba městských komunikací včetně dopravního značení, rozmístění a údržba městského mobiliáře

Vedoucí střediska
Jiří Ohryzek
Telefon:+420 469 637 820
Mobil:+420 734 796 369
E-mail: komunikace@tschrudim.cz

Údržba veřejné zeleně

Vedoucí střediska
Jiří Ohryzek
Mobil:+420 734 796 369
E-mail: zelen@tschrudim.cz

Provoz veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení

Vedoucí střediska
Antonín Filip
Telefon:+420 515 538 453
Mobil:+420 603 560 047
E-mail: elektro@tschrudim.cz

Správa a údržba hřbitovů

Administrativa
Martina Profousová
Telefon:+420 469 638 878
Mobil:+420 734 263 294
E-mail: spravahrbitovu@tschrudim.cz

Vedoucí střediska
Bohumil Kozelka
Mobil:+420 731 672 630
E-mail: spravahrbitovu@tschrudim.cz

Technický pracovník
Lenka Rejholcová
Telefon:+420 469 638 878
Mobil:+420 731 630 655
E-mail: spravahrbitovu@tschrudim.cz

Provoz parkovacích automatů

Odpovědná osoba
Jan Petr
Telefon:+420 469 638 813
Mobil:+420 739 090 920

Výlep nekomerčních i komerčních plakátů a reklama na sloupech veřejného osvětlení na systému Horizont

Odpovědná osoba - reklama na sloupech VO na systému Horizont
Ing. Martin Netolický
E-mail: reditel@tschrudim.cz

Odpovědná osoba - výlep plakátů
Iva Čavrnochová - mzdová účetní; Jaroslav Fišer
Telefon:+420 515 538 454
Mobil:+420 734 263 295

Údržba a provoz kašen a veřejných pítek

Odpovědná osoba
Jaroslav Fišer
Mobil:+420 734 263 295

Útulek pro opuštěná, nalezená a týraná zvířata

Vedoucí útulku
Bc. Anežka Formanová
Mobil:+420 734 796 370
E-mail: utulek@tschrudim.cz

Re–Use centrum

Odpovědná osoba
Zuzana Buřilová
Telefon:+420 469 630 007
Mobil:+420 734 766 343
E-mail: sbernydvur@tschrudim.cz

Technické služby - sekretariát

Jednatel společnosti
Ing. Martin Netolický
Telefon:+420 734 322 133
E-mail: reditel@tschrudim.cz

Asistentka ředitele
Karina Šiklová
Telefon:+420 469 638 817
E-mail: sekretariat@tschrudim.cz

Ekonom/fakturace
Markéta Kudláčková
Telefon:+420 469 630 636
E-mail: ekonom@tschrudim.cz

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies. Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu. Více o cookies.