Shromažďování bioodpadu v Chrudimi

Publikováno: 25. května 2021

Shromažďování bioodpadů v Chrudimi

Tento projek je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu je zvýšit podíl materiálového využití komunálního odpadu v Pardubickém kraji. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady.

Viz příloha.

Zpět

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies. Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu. Více o cookies.