Výsadba stromů za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR

Publikováno: 22. listopadu 2020

Výsadba stromů v k. ú. Chrudim

Technické služby Chrudim 2000, spol. s r.o. informují:

v průběhu měsíce listopadu je prováděna výsadba listnatých stromů na základě projektu, který je realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Výsadbu TS Chrudim realizují v zastavěném katastrálním území města Chrudim na veřejně přístupných místech v níže uvedených lokalitách:

cyklostezka v ul. SNP, MŠ Dr. Malíka, MŠ U Stadionu, Jungmannovo nábřeží, refýž mezi parkovišti u koupaliště, vnitroblok Václavská x Vlčnovská, Klášterní zahrady, sídliště Leguma, V Hliníkách, ul. Vrchlického.

Celkem bude vysázeno 44 ks stromů.

Zpět